عناوین درسی

عناوین درسی

دبستان غیردولتی دخترانه نیم رخ تمامی دروس را از پایه اول تا ششم برای این سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می دهد .

شما می توانید لیست تمامی کلاس هایی که برای دانش آموزان برای هر پایه ارائه می شود را در این صفحه پیدا کنید . برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین یا با مراجعه به مدرسه اقدام فرمایید .

 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • نینجا
 • کلاس های مشاوره 
 • کلاس هنر
 • کلاس کامپیوتر (ICDL)
 • کلاس برنامه نویسی (scratch)
 • و ….
 •  
 • ریاضی
 • قرآن
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • املا
 • هدیه های آسمان
 • نینجا
 • کلاس های مشاوره 
 • کلاس هنر
 • کلاس کامپیوتر (ICDL)
 • کلاس برنامه نویسی (scratch)
 • و ….
 •  
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • نینجا
 • کلاس های مشاوره 
 • کلاس هنر
 • کلاس کامپیوتر (ICDL)
 • کلاس برنامه نویسی (scratch)
 • و ….
 •  
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • نینجا
 • کلاس های مشاوره 
 • کلاس هنر
 • کلاس کامپیوتر (ICDL)
 • کلاس برنامه نویسی (scratch)
 • و ….
 •  
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • نینجا
 • کلاس های مشاوره 
 • کلاس هنر
 • کلاس کامپیوتر (ICDL)
 • کلاس برنامه نویسی (scratch)
 • و ….
 •  
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • نینجا
 • کلاس های مشاوره 
 • کلاس هنر
 • کلاس کامپیوتر (ICDL)
 • کلاس برنامه نویسی (scratch)
 • و ….
 •